Poštovani roditelji! 

Obavještavamo vas da će Dječji vrtić Bambi Nijemci novu pedagošku godinu započeti 1.9.2021. godine za staroupisanu i novoupisanu djecu.

 Jedinica lokalne samouprave  odnosno Općina Nijemci i dalje sufinancira cijeli iznos boravka djece u dječjem vrtiću  do pune ekonomske cijene.

Odgojno- obrazovni rad se zasniva na programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece.

On predstavlja stručnu podlogu za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u organiziranim izvan obiteljskim uvjetima. Dokument polazi od poštivanja načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja, koncepcija, načela različitosti u vrstama i oblicima provođenja programa i načela demokratizacije društva prema subjektima koji se pravno i zakonom definiraju kao nositelji programa i kao takav omogućuje primjenu i razvoj kreativnosti važne za rad s djecom.

Cjelodnevni boravak obuhvaća 5 obroka dnevno.

Roditeljski sastanci  održat će se  30. kolovoza 2021. godine, ponedjeljak po rasporedu koji ste dobili od odgojiteljica. 

Dječji vrtić Bambi Nijemci