Program predškole

Kraći ili predškolski program u okviru našeg vrtića zamišljen je tako da se u poticajnom okruženju, partnerstvom roditelja i vrtića osigura kontinuitet u odgoju i obrazovanju djeteta, a pogotovo prije polaska u osnovnu školu.

Provodeći ovaj program, vodimo računa o:

  • da ovaj program bude nastavak redovnog programa, ali sveobuhvatniji i bogatiji
  • da se u aktivnosti uključuju djeca prema interesu i sposobnostima
  • u radu s djecom teži se individualizaciji svakog djeteta
  • unapređujemo razvoj djeteta kroz stjecanje znanja, vještina i navika
  • gradimo interakcijske odnose s djecom kako bi oni stekli što više samopouzdanje, sigurnost, pozitivnu sliku o sebi, osjećaj napredovanja i uspjeha

Odgojno-obrazovni rad s djecom prije polaska u osnovnu školu je nadogradnja svih aktivnosti u radu do sada.

Zbog toga, djetetova pripremljenost za školu i snalaženje u njoj ovisi o svemu onome što je prethodilo kroz godine sveobuhvatnog odgoja i obrazovanja.