Upis za jaslički i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bambi Nijemci, od navršene jedne godine života (do 31.08.tekuće godine) do polaska u osnovnu školu.

Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju samo roditelji koji imaju prebivalište na području Osnivača (Općina Nijemci). Pravo na upis djeteta u Ustanovu ostvaruju i roditelji koji nemaju prebivalište na području osnivača pod uvjetom da ima slobodnog mjesta te uz plaćanje pune ekonomske cijene boravka djeteta u ustanovi. III Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 08. veljače – 22. veljače 2021.g. putem

• E- MAILA – dvbambinijemci@gmail.com

• FIZIČKA DOSTAVA: popunjeni zahtjev s dokumentacijom odložiti u odvojenu kutiju u hodniku ulaza u zgradu Općine Nijemci Trg kralja Tomislava 6 radnim danom od 8,00 – 14,00 sati tijekom radnih dana upisa.