Natječaji

i

ZAHTJEV za upis djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za 2024 / 2025. godinu

i

NATJEČAJ za upis djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za 2024 / 2025. godinu

i

ODLUKA o upisu djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za 2024 / 2025. godinu

i

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog-porodiljnog dopusta

i

ODLUKA o neizboru kandidata na radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog-porodiljnog dopusta

i

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme

i

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO KUHARA/ICE (jedan izvršitelja/ice) neodređeno puno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 11. siječnja 2024. GODINE)

i

NATJEČAJ za prijem za radno mjesto – kuhar/ica na neodređeno vrijeme , 1 izvršitelj/ica koji je objavljen 11.siječnja 2024.godine

i

ODLUKU O raspisivanju natječaja za radno mjesto – kuhar/ica na neodređeno puno radno vrijeme , 1 izvršitelj/ica

i

IZVJEŠTAJ o provedenom postupku Natječaja za izbor ravnatelja/ice na određeno, puno radno vrijeme, koji je bio objavljen dana 25. listopada 2023. godine

i

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA (dva izvršitelja/ice) određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2024. godine (NATJEČAJ OBJAVLJEN 13. listopada 2023. GODINE)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

i

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA (dva izvršitelja/ice) određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2024. godine (NATJEČAJ OBJAVLJEN 13. listopada 2023. GODINE)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

i

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU BAMBI NIJEMCI

i

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2024. godine (novootvoreni poslovi)

i

O D L U K A o raspisivanju natječaja za izbor 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2024. godine u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci godinu dana

i

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme do 30 lipnja 2024. godine (novootvoreni poslovi)

i

O D L U K A o raspisivanju natječaja za izbor 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2024. godine u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci, na godinu dana

i

Odluka o rezultatima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2023./2024.

i

Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za pedagošku 2023./2024.godinu

i

Odluka o provedenom postupku za upis djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za pedagošku 2023./2024.godinu

i

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU RANG LISTA KANDIDATA

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja pripravnika na određeno puno radno vrijeme jednu godinu

i

OBAVIJEST I UPUTE O RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA-PRIPRAVNICA (jedan izvršitelj) određeno puno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 04. travnja 2023. GODINE)

i

Odluku o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU BAMBI NIJEMCI

i

ODLUKA o raspisivanju natječaja za izbor 1 odgojitelja/ice pripravnika/ice na određeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci

i

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIKA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno puno radno vrijeme

i

IZVJEŠĆE o provedenom postupku rang lista kandidata

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja pripravnika na neodređeno puno radno vrijeme - 1

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja pripravnika na neodređeno puno radno vrijeme - 2

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa odgojitelja pripravnika na neodređeno puno radno vrijeme - 3

i

Obavijest kandidatima za testiranje i razgovor za radno mjesto odgojitelj-ica

i

Obavijest kandidatima pripravnicima o testiranju za radno mjesto odgojitelja pripravnika

i

Natječaj za imenovanje Ravnateljice za puno radno vrijeme za rad u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci

i

Odluka o raspisivanju Natječaja za za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

Natječaj za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIKA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE na neodređeno puno radno vrijeme

i

Natječaj za prijem radnika na određeno puno radno vrijeme

i

ODLUKA o raspisivanju Natječja na određeno puno radno vrijeme

i

ODLUKA o raspisivanju Natječaja na neodređeno puno radno vrijeme

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme (uz obavezan probni rad od šest mjeseci)

i

Natječaj za imenovanje ravnateljice na puno radno vrijeme za rad u dječjem vrtiću Bambi Nijemci

i

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

OBAVIJEST i upute o testiranju, razgovoru, popis kandidata za pisno testiranje i razgovor za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme

i

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto

i

O D L U K U o raspisivanju natječaja za izbor 1 odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Bambi Nijemci

i

O D L U KU o upisu djece u Dječji vrtić Bambi Nijemci za pedagošku 2022./2023.g.

i

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - 4 izvršitelja/ice

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (odgojitelj 1 - do 15.06.2023. godine)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (odgojitelj 3 - do pet mjeseci)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (odgojitelj 4 - do pet mjeseci)

i

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, RAZGOVORU, POPIS KANDIDATA ZA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ određeno radno vrijeme (NATJEČAJ OBJAVLJEN 26. svibanj 2022. g.)

i

N A T J E Č A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA (m/ž) na određeno puno radno vrijeme

i

Natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

Izvještaj povjerenstva za upis djece

i

Obavijest o izboru kandidata za spremačicu i kuharicu

i

Natječaj za izbor odgajatelja/ice

i

Natječaj za izbor odgajatelja/ice - neodređeno radno vrijeme

i

Natječaj za izbor odgajatelja/ice na određeno radno vrijeme - 6 izvršitelja

i

Natječaj za izbor odgajatelja/ice na određeno - 5 izvršitelja

i

Natječaj za spremačice na određeno radno vrijeme

i

Natječaj za upis djece

i

Obavijest kandidatima odgojitelj/ica - određeno

i

Obavijest kandidatima - spremačice

i

Obavijest roditeljima o rezultatima natječaja za upis djece

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (godinu dana)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (do pet mjeseci)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (do pet mjeseci)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (do pet mjeseci)

i

ODLUKA o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (do pet mjeseci)

i

Odluka o raspisivanju natječaja

i

Odluka o zasnivanju radnog odnosa - spremačica

i

Poništenje natječaja - odgojitelj

i

Poništenje natječaja - ravnatelj

i

Popis djece koja su primljena bez tablice

i

Poziv na testiranje kuhara

i

Poziv na testiranje spremačice