Dokumenti

Zaštita osobnih podataka

i

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

i

Pravilnik o pravu za pristup informacijama

i

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

i

Zahtjev za pristup informacijama

i

Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

i

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

i

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

i

Politika privatnosti

i

Pravilnik o zašititi osobnih podataka vrtića

i

Pravo na pristup informacijama

i

Procedura obrade ispitanika zahtjeva 1