Dokumenti

Pravilnici

i

Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru u DV Bambi Nijemci

i

Pravilnik o radu DV Bambi Nijemci

i

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bambi Nijemci

i

Pravilnik o upisu djece u DV Bambi Nijemci

i

Statut Dječjeg vrtića Bambi Nijemci

i

Godišnji izvještaj Dječjeg vrtića Bambi Nijemci 2021.-2022.

i

Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Bambi Nijemci za pedagošku 2021.-2022. godinu

i

Kurikulum Bambi Nijemci

i

Polugodišnje financijsko izvješće

i

Program zdravstvene zaštite u vrtiću

i

Sigurnosno zaštitni i preventivni program

i

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

i

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Bambi - Nijemci

i

Etički kodeks radnika Dječjeg vrtića Bambi - Nijemci

i

Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća

i

Poslovnik o radu upravnog vijeća DV Bambi

i

Pravilnik i zaštita od požara u Dječjem vrtiću Bambi - Nijemci