Dokumenti

Financije
i

FINANCIJSKI PLAN DJEČJEG VRTIĆA NIJEMCI ZA 2024.god.

i

PRVI REBALANS FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA NIJEMCI ZA 2023.

i

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI NIJEMCI ZA 2023. GODINU

i

OBRASCI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

i

POTVRDA MINISTARSTVA FINANCIJA O UČITANOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU

i

REFERENTNA STRANICA BAMBI - IZVJEŠTAJI

i

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA BAMBI NIJEMCI ZA PEDAGOŠKU 2023./2024. godinu.

i

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022.-2023.

i

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA BAMBI NIJEMCI ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.

i

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA razdoblje od 01.01.2023.-30.06.2023.

i

Obrasci financijskih izvještaja

i

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju u aplikaciji RKPFI

i

Izvještaji propračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

i

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Bambi Nijemci za pedagošku godinu 2022./2023.

i

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2022.g.

i

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

i

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciji RKPFI

i

Referentna ovjera - Izvještaji prorčuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

i

Financijski plan dječjeg vrtića Bambi Nijemci za 2023. g., te projekcije Financijskog plana za 2024. g. i 2025. g.

i

Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi Nijemci i Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2022. do 30.6.2022. godine

i

Izvještaji propračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

i

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022.

i

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2021.

i

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za 2021.

i

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2021.G.

i

Izvješće o radu dječjeg vrtića Bambi Nijemci i Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. godine

i

Ispis projekcije plana proračuna - Posebni dio

i

Prijedlog financijskog plana 2022. s projekcijom na 2023. - 2024. godinu