Dokumenti

Javna nabava

i

Plan nabave za 2021. godinu.

i

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u vrtiću

Pravilnici

i

Pravilnik o kućnom redu Dječjeg vrtića Bambi - Nijemci

i

Etički kodeks radnika Dječjeg vrtića Bambi - Nijemci

i

Poslovnik o radu odgajateljskog vijeća

i

Poslovnik o radu upravnog vijeća DV Bambimci

i

Pravilnik o radu DV Bambi

i

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DV Bambi

i

Pravilnik i zaštita od požara u Dječjem vrtiću Bambi - Nijemci

Upis djece

i

Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Bambi - Nijemci

i

Zahtjev za ispis djece iz Dječjeg vrtića Bambi - Nijemci

i

Ispravljeni plan upisa

i

Privola roditelja o davanju suglasnosti

i

Izjava roditelja o dovođenju i odvođenju djece

i

Izjava roditelja - rastava

Procedure

i

Procedura blagajničkog poslovanjai

i

Procedura plaćanja e-računa

i

Procedura putnih naloga

i

Procedura ugovornih obveza

Upravno vijeće

i

Konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća

i

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

i

Zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća DV Bambi

Zaštita osobnih podataka

i

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

i

Politika privatnosti

i

Pravilnik o zašititi osobnih podataka vrtića

i

Pravo na pristup informacijama

i

Procedura obrade ispitanika zahtjeva 1